Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци представљају постдипломске студије трећег цилуса, након чијег завршетка и одбране докторског рада студенти добијају највишу академску  титулу:  доктор правних наука.

Дозволу за уписивање докторских студија имају особе које су стекле академски назив магистра наука или мастера.

За више информација о докторским студијама на Правном факултету потребно је контактирати наш факултет или Постдипломску службу нашег факултета:

 

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Адреса: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бања Лука, Република Српска/Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51/339-001

Факс: +387 (0)51/460-602

Email: info@pf.unibl.org

 

Постдипломска служба Правног факултета

Биљана Малчић, референткиња за студије II и III циклуса

Број телефона: +387 (0)51/339-049

Локал: 149

Email: biljana.malcic@pf.unibl.org

Број кабинета: 72 (II спрат)

 

Радно вријеме је од 08.00 до 16.00 часова