Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Докторски студиј

Извјештаји и докторски радови

Мр Дамјан Даниловић

Докторски студиј
ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОКТОРСКОМ РАДУ

У прилогу се налази Извјештај о оцјени урађене докторске тезе "Специфичности корпоративног управљања у банкарском сектору БиХ-правни аспекти", кандидата Мр Дамјана Даниловића.

ИЗВЈЕШТАЈИ И РАДОВИ

Мр Миодраг Бајић

Докторски студиј
ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОКТОРСКОМ РАДУ

У прилогу се налази Извјештај о оцјени урађене докторске тезе "Посебне радње доказивања и организовани криминал", кандидата Мр Миодрага Бајића.

ИЗВЈЕШТАЈИ И РАДОВИ

Мр Раденко Јанковић

Докторски студиј
ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОКТОРСКОМ РАДУ

У прилогу се налази Извјештај о оцјени урађене докторске тезе Мр Раденка Јанковића.

ИЗВЈЕШТАЈИ И РАДОВИ

Мр Мирјана Зељковић

Докторски студиј
ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОКТОРСКОМ РАДУ

У прилогу се налази докторска дисертација под називом "Правни аспекти одговорности извођача грађевинских радова у упоредном праву", кандидата Мр Мирјане Зељковић.

ИЗВЈЕШТАЈИ И РАДОВИ

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Мр Драгица Ристић

Докторски студиј
ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОКТОРСКОМ РАДУ

У прилогу се налази докторска дисертација под називом "Уговор о факторингу са посебним освртом на факторинг као инструмент финансирања пословних субјеката", кандидата Мр Драгице Ристић.

ИЗВЈЕШТАЈИ И РАДОВИ

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ