9. Статут Универзитета у Бањој Луци

9.1. Сагласност Министарства просвјете и културе на измјене Статута Универзитета, утврђене Одлуком Сената Универзитета од 08.10.2012. године

9.2. Сагласност Министарства просвјете и културе на измјене Статута Универзитета, утврђене Одлуком Сената Универзитета од 04.04.2013. године

9.3. Сагласност Министарства просвјете и културе на измјене Статута Универзитета, утврђене Одлуком Сената Универзитета од 15.09.2016. године

9.4. Измјене и допуне Статута Универзитет утврђене Одлуком Сената Универзитета од 23.02.2017. године

9.5. Сагласност Министарства просвјете и културе РС на измјене Статута Универзитета, утврђене Одлуком Сената Универзитета од 23.03.2017. године

10. Статут Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

10.1. Одлука о давању сагласности на измјене и допуне Статута Правног факултета од 30.6.2017. године

11. Правилник о ванредном студију

12. Правилник о промјени статуса и рангирању студената

13. Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса

14. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци

15. Правилник о међународној размјени студената и особља

16. Правилник о промјени статуса и рангирању студената

17. Правилник о коришћењу слободне студијске године

18. Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса

19. Правилник о вредновању студентског волонтирања

20. Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања…

20.1. Измјена и допуна Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања…

21. Правилник о поступку и условима за додјелу HUAWEI стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци

21.1. Измјена и допуна Правилника о условима и поступку додјеле HUAWEI стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци

22. Пословник о раду катедри Правног факултета

22.1. Измјена Пословник о раду катедри Правног факултета

23. Правилник о Фонду за подстицај и промоцију научноистраживачког рада на Правном факултету.

23.1. Одлука о критеријумима за кориштење и расподјелу сретстава Фонда за подстицај и промоцију научноистраживачког рада Правног факултета.

23.2.Одлука о финансијском плану и програму рада Фонда за подстицај и промоцију научноистраживачког рада на Правном факултету.