Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за грађанско и пословно право

Доц. др Ђорђе Раковић

Виши асистент
  • Број телефона +387 51 339 038
  • Email djordje.rakovic@pf.unibl.org
  • Консултације Сваки дан
  • Број кабинета 50 (I спрат)
"Научна област: Грађанско право и грађанско процесно право"

Предмети: Насљедно право

Основни биографски подаци
  • Датум и мјесто рођења: 27.12.1984. Бања Лука
  • Основне студије: 2003-2006. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
  • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Одговорност због штете проузроковане љекарском грешком" одбранио 2011. године на Правном факултету Универзитета у Зеници.
  • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Посебне врсте легата" одбранио 2015. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
  • 2007 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент на предмету: Насљедно право;
  • 2006 - 2007 --- ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука - приправник.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на више научних скупова, од којих су најзначајнији: Савјетовање „Октобарски правнички дани“ под називом „Изградња и функционисање правног система“ (2009, 2010, 2011, 2012, 2013. године) у организацији Удружења правника Републике Српске; Копаоничка школа природног права (2008, 2009 2010 године).
:До сада објавио 7 научних и стручних радова.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.