Друга фаза Правне клинике „Правда за дјецу“

Ове седмице почела је друга фаза Правне клинике „Правда за дјецу“ у оквиру које полазници похађају обуку у Центру за пружање бесплатне правне помоћи.

Да подсјетимо, прва фаза је трајала од 4.3. – 18.3.2019. године у оквиру које је одржано 9 блокова предавања и радионица на тему заштита дјеце у различитим областима (грађанско, управно, радно и социјално, кривично право и социјални рад).