Друга година студија Правног факултета заснована је на проучавању одређених „стандарних“ грана материјалног права, као што су Кривично или Грађанско право. Такође, студенти се на овој години упознају детаљније са уставно-правним поретком Републике Српске и БиХ. Поред тога уче и основне ствари које би требало да знају о праву Европске уније.

У другој години студија студенти су дужни да слушају 8 (седам) обавезних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS III (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

IV (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

11. ОС07КМП Кривично право Обавезни 9 5+2 /
12. ОС07ГРП Грађанско право Обавезни 9 5+2 /
13. ОС07НАП Насљедно право Обавезни 6 4+2 /
14. ОС07ФИП Финансијско право Обавезни 6 4+2 /
15. ОС07УСП Уставно право Обавезни 10 / 5+2
16. ОС07ПОП Породично право Обавезни 7 / 4+2
17. ОС07ПЕУ Право Европске уније Обавезни 7 / 4+2
18. ОС07ПРН Правно нормирање Обавезни 6 / 3+2