Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Државно право

Мастер студије

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Контрола уставности и законитости 3+1 10
2. Упоредни уставни системи 3+1 10
3. Право локалне самоуправе 3+1 10
4. Изборни предмет 2+1 5
5. Изборни предмет 2+1 5
6. Завршни рад 20
Листа изборних предмета Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Савремене правне теорије
2. Парламентарно право
3. Демократија и људска права
4. Правосудно организационо право
4. Савремени правни системи
7. Страни језик – Правна терминологија – ( Енглески или Руски )