Извођење наставе након пандемије корона вируса(COVID-19)

Тренутно, на Правном факултету, настава се одржава класичним типом наставе, у учионицама. Правни факултет и даље има сву потребну опрему за одржавање електронске наставе, у случају да буде било потребе за таквим типом наставе.

Извођење наставе у електронском облику на Правном факултету УНИБЛ

У складу са инструкцијама Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и ректората Универзитета у Бањој Луци, на Правном факултету се од 23. марта 2020. године настава изводи електронским путем. Овакав облик извођења наставе је био нужан одговор на навонасталу ситуацију изазвану пандемијом коронавирусне болести 2019 (COVID-19). Наставници и сарадници Правног факултета су одговорно приступили изазову, те се у љетном семестру академске 2019/2020. године, настава изводи електронским путем за редовне студенте I циклуса студија, на студијском програму «Право», из укупно 18 наставних предмета. За све наставне предмете је отворен налог на платформи Google Classroom и достављени су приступни кодови који су јавно доступни путем web странице Факултета: https://pf.unibl.org/kodovi-uchene-na-dalinu/ 

Сви наставници и сарадници, који су ангажовани у љетном семестру, могу користити наведену платформу за достављање наставног материјала и комуникацију са студентима, па је тако овим путем у периоду од нешто више од мјесец дана достављено на десетине снимљених видео материјала, Power Point презентација са или без аудио записа, PDF докумената, Word докумената, у којима су садржани извори за спремање наставног градива (ужа и шира литература, легислатива и друго), а платформа је коришћена и за креирање задатака за извођење вјежби, достављање семинарских радова и реализацију колоквијума у склопу предиспитних обавеза. Поред платформе Google Classroom, коришћене су и друге форме комуникације са студентима, попут електронске поште и платформе Google Meet, путем које се одржава и on-line настава.

Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци о организовању наставе