ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 6

Усвајање основне правне терминологије на енглеском језику; тумачење и утврђивање битних обиљежја англо-саксонског и континенталног права са аспекта правног и лингвистичког подударања; савладавање фундаменталних језичких вјештина (читање, писање, разумијевање, говор) у циљу самосталног изучавања стручне литературе на енглеском језику и израде научно-стручних радова на енглеском језику, равноправно учествовање у болоњском високообразовном процесу кроз програм размјене и усвајање стручног знања у другим државама потписницама болоњске декларације гдје је енглески језик примарни језик комуникације и споразумијевања.

Тhe Law-Our Safeguard, what is meant by law (Present Tenses); Sources of English Law (Past Tenses); Litigation/the Legislative Process (Future Tenses); Judicial Organisation – UK v. RS/BiH (Passive Voice); The Legal Profession (Conditional Clauses); Judges/Independence of Judges (Sequence of Tenses); Criminal Law (Reported Speech); Civil Law (Plural of Nouns); Family Law (Cases); Laws of Inheritance (Comparison of Adjectives);Ways of Settling Disputes (Articles).

Усвојена основна правна терминологија на енглеском језику из основних грана права; упознавање са основним обиљежјима англо-саксонског и континенталног права; олакшано изучавање стручне литературе на енглеском језику; интермедијални степен познавања основних језичких вјештина (читање, писање, разумијевање, говор) с циљем израде научно-стручних радова на енглеском језику; олакшано праћење и равноправно учествовање у болоњском високообразовном процесу кроз програм размјене и усвајања знања у другим државама потписницама болоњске декларације; могућност учествовања у свим међународним студентским активностима.

Мултимедијални приступ кроз примјену расположивих дидактичких помагала у настави (уџбеници, виртуелне презентације, укључивање изворних говорника и међународних правних стручњака у наставни процес, теоријска и практична обрада тематских цјелина кроз примјену упоредноправног метода.

[1] Gordon W. Brown, Legal Terminology, Prentice Hall, 1990;

[2] Amy Krois-Lindner, International Legal English, Cambridge University Press, Cambridge, 2006;

[3] Gillian D. Brown, Professional English in Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2007;

[4] Vićan, Pavić, Smerdel, Engleski za pravnike, Narodne Novine, Zagreb, 2008.

ПРЕДАВАЧИ

Дијана Зрнић

доц. др

ОСНОВНИ ПОДАЦИ Датум и мјесто рођења: 14. 12. 1972. у Марбаху у Њемачкој Статус: Доцент Научна област: Међународно право Предмети: Енглеска правна терминологија (I циклус) Специфични језици (II циклус) Број телефона: +387 (0)51/339-034 E–mail: dijana.zrnic@pf.unibl.org Број кабинета: 24 (приземље) Консултације: Понедјељком од 11.00 до 13.00 часова и сриједом од 11.00 до 13.00 часова Биографија: ПРЕУЗМИ