Erasmus+ стипендија за размјену студената на Универзитету у Болоњи

Erasmus+ стипендија за размјену студената на Универзитету у Болоњи

У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за студенте првог и другог циклуса студија за одлазак на размјену на Универзитет у Болоњи, Италија.
На конкурс се могу пријавити студенти Универзитета у Бањој Луци са сљедећих чланица: Академија умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Економски факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Пољопривредни факултет, Правни факултет, Природно-математички факултет, Факултет политичких наука, Филолошки факултет, Филозофски факултет и Шумарски факултет.
Доступна је једна (1) стипендија за студенте у трајању од шест (6) мјесеци.
Размјена треба да се реализује у љетном семестру 2018/19. академске године.
ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:
• мјесечна стипендија у износу од 850,00 ЕУР (за трошкове живота),
• путни трошкови до износа од 180,00 ЕУР,
• виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.
ДОКУМЕНТИ За конкурс је потребно доставити:
1. Копију пасоша
2. CV у Europass формату
3. Приједлог Уговора о учењу (Прилог 1)
4. Препис оцјена на енглеском језику
5. Мотивационо писмо
6. Доказ о познавању италијанског (А2) или енглеског (Б1) језика.
Информације о студијским програмима можете да пронађете на линку: http://www.unibo.it/en/teaching/degree-programmes?corsiper=exchange
ПРИЈАВА:
Сву тражену документацију потребно је доставити Канцеларији за међународну и међууниверзитетску сарадњу, електронском или обичном поштом, на е-адресу: djordje.kenjalo@unibl.org или на адресу: Булевар војводе Петра Бојовића 1А (са напоменом: за Ерасмус+, кредитна размјена).
Рок за достављање документације је до 24.10.2018. године до 12:00 сати.