Еразмус + размјена на Правном факултету Универзитета у Београду

Еразмус + размјена на Правном факултету Универзитета у Београду

У зимском семестру, од 17.10.2021. до 15.3.2022. године, Дејан Пилиповић, ма, виши
асистент и докторанд на III циклусу студија Правног факултета Универзитета у Бањој
Луци боравио је у оквиру Еразмус + програма студентске размјене на Правном факултету
Универзитета у Београду. Током академске размјене успјешно су испуњене обавезе у вези
са научно-истраживачким радом, припремом и одбраном пројекта докторске дисертације
под супервизијом проф. др Марије Караникић Мирић. Коришћен је богати библиотечки
фонд и електронске базе научних часописа и књига. Овај боравак представља реализацију
међуинституционалног споразума између нашег Универзитета и Универзитета у Београду
у оквиру Eразмус + програма размјене којим се промовишу активности транснационалне
размјене студената и особља с циљем већег признавања компетенција остварених кроз
студирање/усавршавање у иностранству.