ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 6

Изучавањем овог предмета студенти се упознају са основним институтима јавних расхода, инструментима јавним прихода и институцијама финансирања јавних потреба (порези, царине и јавни зајам). Савремени системи финансирања јавне потрошње, буџет и трезор (буџетска процедура, буџетска начела, аспекти буџета) и трезор Републике Српске.

Јавни приходи, порези-општи дио, порези-посебни дио, јавни расходи, буџетско право, порески поступак, пореско савјетовање, јавни зајам.

Стечена знања да се примијене у свим сегментима јавне потрошње.

Предавања (ex catedra, анализа случаја, анализа судске праксе, рјешавање хипотетичких чињеничких ситуација), вјежбе (анализа случаја, анализа судске праксе, симулација случаја), самостално учење, консултације и израда семинарских радова).

[1] Милена Раковић, Јавне финансије и финансијско право, Бања Лука, 2007.

ПРЕДАВАЧИ

Бојана Васиљевић-Пољашевић

доц. др

Ужа научна област Финансијско право