Фотографије са обиљежавања 44. годишњице Правног факултета

Фотографије са обиљежавања 44. годишњице Правног факултета

Све фотографије са обиљежавања 44. годишњице Правног факултета у електронској форми можете добити на Ваш мејл. 

Потребно је јавити се на e-mail адресу: fotografije@pf.unibl.org