Go Styria стипендије за истраживања на Универзитету у Грацу

Go Styria стипендије за истраживања на Универзитету у Грацу

Go Styria је програм стипендија за мастер студенте и докторанде, као и постдокторанде, који су заинтересовани за краћи истраживачки боравак (максимално 4 мјесеца) на Универзитету у Грацу, а у оквиру израде њихових мастер или докторских теза, односно постдокторских истраживања.
Аплицирати могу мастер студенти и докторанди који су тренутно уписани на универзитет и који већ раде на својим тезама, као и постдокторанди који су завршили своје докторске студије са одличним резултатима, најдаље једну годину прије момента аплицирања.
Више детаља о условима конкурса, потребним документима и поступку пријаве можете наћи на адреси
Крајњи рок за пријаве је 8. април 2019. године.