Говор декана проф. др Жељка Мирјанића

 

Поштовани пријатељи – учесници прославе,

историјски развој друштва у протекле 44 године показује да су оснивање Универзитета и Правног факултета далеке 1975. године догађаји од историјског  значаја. У том времену, Правни факултет се доказао као организована и респектабилна високошколска организација у којој су завршили студије познати и признати правници који својим стручним и научним радом креирају наш правни свијет. Правнички позив је conditio sine qua non (услов без којег се не може) за постојање, развој и напредак државе и друштва. Како је давно констатовао Марко Тулије Цицерон: Покоравамо се законима да бисмо били слободни.

Факултет стимулише креативност и иновативност студената и отворен је за савремене идеје. Издвојит ћу чињеницу да значајну пажњу посвећујемо интерактивним облицима образовања које студенти све више траже и у којима радо учествују, као што су: правна дебата и реторика, симуловано суђење, студији случаја, практичан теренски рад, правне клинике. Тако је циљ дебатног клуба да његови чланови науче аргументовано бранити своје ставове, заступати мишљења која можда и немају у свом приватном животу, гледати увијек на друго лице медаље и дебатном дедукцијом долазити до већих сазнања из свих области друштвеног живота. Или, Центар за реторику и бесједништво „Institutio oratoria“ је мјесто на којем се студенти упознају са лијепим говором, бесједништвом и реториком, учествују на традиционалном такмичење студената у говорништву.

Да бисмо организовали поменуте савремене облике образовања важна је сарадња са истакнутим правницима и правосудним и другим институцијама, и установама у којима су запослени. Стога је отворен позива за сарадњу са факултетом у циљу квалитетнијег образовања студента. Искусни правни стручњаци могу практично показати студентима смисао изреке: Правда је стална и трајна воља свакоме дати право које му припрада (Iusticia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi).

Настојимо да будуће правнике припремимо за професионални рад који уважава правне и друштвене вриједности, као што су правда, слобода, сигурност и друге вриједности; да развију способност логичког резоновања, јасно и прецизно писано и усмено изражавање. Поред тога, правни студиј се препознаје по квалитетним условима за студирање као што су: мултимедијални амфитеатар и учионице, судница. Судница омогућава студентима да се током студија оспособе за практичну примјену знања, гдје имају прилику да се нађу у улози судије, тужиоца, браниоца, оптуженог, свједока или судског вјештака. Судница је опремљена документ камером, мониторима за приказ докумената,  камерама које омогућавају снимање симулације суђења.

Квалитетни услови за стицање одговарајућих стручних знања и вештина, студентима Правног факултета омогућују конкурентност при запошљавању.

Наведене предности су поред традиције довољне да наш правни факултет означимо као једног од лидера у правничком образовању у региону. У том циљу, покренућемо докторске студије у идућој академској години.

У пост (транзиционим) земљама правни систем није ни потпун, ни постојан, ни конзистентан, а што је изазов за правнике да покажу знање и вјештину уочавања и решавања правних проблема. Стога је природно да нас је обрадовао позив управе универзитета да саставимо списак компетенција и интелектуалних услуга које наставно-научно особље Факултета може понудити републичким институцијама, установама, органима и предузећима. То може да донесе корист како Универзитету и његовом академском особљу, тако и републичким институцијама, установама, органима и предузећима, и не можемо да не покажемо захвалност институцијама и личностима које су покренуле питање веће повезаности универзитета и друштва.

Као прилог напорима друштва у борби против корупције као универзалне друштвене болести, у оквиру прославе годишњице Правног факултета организовали смо округло сто на тему заштите „узбуњивача“ као дио научноистрживачког пројекта подржаног од стране ресорног министарства.

Поштовани магистри правних наука, мастери права, дипломирани правници, дужан сам да вам у име академске заједнице Правног факултета, поручим – од вас се очекује да током радног вијека афирмишите и браните правничке  врлине вриједности. Остаје вам као и претходним генерацијама да прихватите изазове наше струке, свјесни изреке: “Per aspera ad astra!”

На крају, Од вас се очекује да говорите и пишете као правници, као и да доба проведено на студијама са поносом носите у себи. Тако ће Правни факултет као храм правног образовања и мисли код нас, реализовати своју улогу и мисију.

У име академске заједнице ПФ жели вам личну и породичну срећу и професионални успјех.

 

Више фотографија са дана факултета погледајте ОВДЈЕ.