Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Грађанско право

Мастер студије

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Уговори грађанског права (облигациони, насљедни и брачни) 3+1 10
2. Земљишно-књижно право 3+1 10
3. Теорија ванпарничног процесног права 3+1 10
4. Изборни предмет 2+1 5
5. Изборни предмет 2+1 5
6. Завршни рад 20
Листа изборних предмета Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Одштетно право
2. Нотарско право
3. Брачно имовинско право
4. Оставински поступак
5. Теорија извршног процесног права
6. Заштита потрошача у облигационим односима
7. Страни језик – Правна терминологија – ( Енглески или Руски )