Информација о реализацији Криминалистичко-форензичке клинике

Информација о реализацији Криминалистичко-форензичке клинике

У љетњем семестру школске 2017/2018. године са изабраним студентима Правног факултета Универзитета у Бањој Луци одржана је Криминалистичко-форензичка клиника. Избор 20 студената извршен је по објављеном Конкурса за Клинику (пријавило се 59 студената), који су пратили Програм Клинике (критеријуми који су коришћени приликом избора канддата су година студија, број положених испита из кривичноправне групе предмета и просјечна оцјена).

Студенти су  путем Клинике развијали вjештине рjешавања кривичних ствари, што захтиjева од њих да, уз помоћ професора и стручњака из праске, синтетишу компоненте свог теоријског правничког образовања. Такође, организовано је неколико посјета државним органима који се баве спречавањем и сузбијањем криминалитета, као што су Полицијска управа Бања Лука, Криминалистичко – технички центар МУП-а Републике Српске и Посебном тужилаштву за сузбијање организованог и најтежих облика привредног криминала – Специјално тужилаштво. Укупно је организовано 15 активности, које су реализоване у обиму од преко 30 радних сати.

 

Рјешавајући стварне проблеме из кривичноправне, криминалистичке и форензичке праксе и учећи се професионалним вјештинама под надзором оних који су за то додатно квалификовани, студенти добијају прилику да се суштински заинтересују за кривично право, кривично процесно право, криминалистику и форензику и да са бољим знањем и више задовољства заврше своје студије.

Додјела цертификата студентима који су били учесници Клинике обавиће се у понедјељак 25.6.2018. године са почетком у 12.00 часова у сали 68.