Центар за реторику и говорништво „Institutio oratoria“ је мјесто на којем се студенти упознају са лијепим говором, бесједништвом и реториком. Оснивач и руководилац Центра је проф. др Никола Мојовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Центар сваке године организује традиционално такмичење студената у говорништву на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.