Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Историјат факултета

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци већ одавно реализује сва три степена високошколског образовања.

СВЕ ЈЕ ПОЧЕЛО

1960.

Правне науке у почетку су се изучавале У оквиру Центра за стручно оспособљавање кадрова, односно јавних службеника, у Бањој Луци.

Све је почело давне 1960.

Правне науке се у Бањој Луци изучавају већ пет деценија. Све је почело давне 1960. године када је овдје отворен деташман Правног факултета из Сарајева. Тако је тада почела децентрализација високог образовања у Босни и Херцеговини. И тадашњим политичарима било је јасно да један универзитет и по један факултет са сједиштем у Сарајеву не могу да задовоље све веће потребе привреде и друштвене заједнице за високостручним кадровима. Тако су тих шездесетих година у Босни и Херцеговини почели да ничу факултети као печурке послије кише. За само десет година у Бањој Луци почело је даради пет факултета (Правни, Економски, Електротехнички, Машински и Технолошки факултет), двије више школе (Виша педагошка и Виша економско комерцијална школа).

Правне науке у почетку су се изучавале У оквиру Центра за стручно оспособљавање кадрова, односно јавних службеника, у Бањој Луци. Тада је студиј права организован само за ванредне студенте. Факултет је тада функционисао као деташирани пункт Правног факултета из Сарајева. Нешто касније, у периоду од 1969. до 1973. године, овај студиј организован је у оквиру Радничког универзитета у Бањој Луци. У јесен 1973. године формирано је Одјељење Правног факултета из Сарајева са сједиштем у Бањој Луци. Организован је редовни и ванредни студиј. Из оскудних података из тог периода јасно се види да је интересовање за студиј права у Бањој Луци било изузетно велико. Показују то и подаци да је само те 1973 . године уписано 1137 студената од којих 519 редовних.

Број студената повећавао се из године у годину па је уз сагласност тадашње Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине, Скупштина општине Бања Лука донијела одлуку о оснивању Правног факултета као самосталне организације удруженог рада из области науке и високог образовања. Одмах у старту Правнифакултет у Бањој Луци добио је статус организације од посебног друштвеног интереса. Било је то 6. фебруара 1975. године. Због тога је сасвим извјесно да ће тај датум бити златним словима уписан у историји Правног факултета у Бањој Луци. Скупштина општине, као оснивач, именовала је тада запрвог декана др Радована Хрњаза, тадашњег секретара Скупштине општине Бања Лука. Тада је именован и привремени Савјет Факултета чији је предсједник био мр Стојан Богосавац. Највиши органи власти у Социјалистичкој Републици Босни и Херцеговини и Скупштини општине Бања Лука, оцијенили су тада да су Комисија матичара, декан и привремени Савјет, одлично обавили посао на оснивању факултета. У томе им је, како стоји у архивским документима,посебну помоћ пружио проф. др Ђорђе Самарџић, тадашњи декана Правног факултета из Сарајева.Оснивачи Правног факултета у Бањој Луци имали су несебичну помоћ и од чланова Комисије за високо образовање Скупштине општине Бања Лука, чији је предсједник у то вријеме био др Рајко Кузмановић.Увијек су им били на услузи и чланови Извршни одбораСкупштине општине чији је предсједник тада био Мирко Мајкић. Послије шестомјесечне оснивачке фазе Правни факултет у Бањој Луци почео је са радом 1. септембра 1975. године, како је и било предвиђено одлуком оснивача. Већ у октобру 1975. године изабрани су органи Факултета.Конституисана је и радна заједница (Збор радника), донесени потребни акти Факултета (статути и самоуправни акти), а формирана је и Студентскаслужбаи Синдикална организација. Почела је и настава за редовне и ванредне студенте у школској 1975/1976. години.

Наши професори

У периоду од 1986. до 1991. године број уписаних студената годишње се смањује на 100 до 150. Из расположивих података јасно се види да то није биорезултат кризе или неких других проблема на Правном факултету, већ посљедица усклађивања уписне политикена Факултету са потребама привреде, правосуђа и друштвених дјелатности за правницима.

У вријеме четверогодишњег грађанског рата који је као што је познато трајао од почетка 1992. до краја 1995. године, Правни факултет радио је у отежаним условима. Студенти су у великом броју били на ратишту и долазили су на Факултет само повремено. Неки студенти су се у том периоду исписали са Факултета и отишли у Србију, Хрватску или иностранство. Ратна збивања прориједила су и наставни кадар. Једна петина наставника и сарадника напустила је Факултет, али дошли су нови,углавном из Сарајева и Загреба, тако да и поред свих тешкоћа није било прекида у раду ове високошколскеустанове.

И у ратним годинама број студената није опадао без обзира на исписе. О томе најбоље говори податак да је и тих година уписивано од 200 до 300 бруцоша. За само двије послијератне године наш Факултет се потпуно вратио у стари колосијек. Тако је у школској1994/1995. години уписано у прву годину студија више од350 бруцоша. Укупно се тада школовало у све четири године студија 1713 редовних и 263 ванредна студената.На Факултету је у то вријеме било 20 стално запослених доктора наука. Тих послијератних година на нашем факултету успјешно се организовао и научноистраживачки рад. О томе најбоље свједоче подаци о броју објављених монографија, уџбеника и других научних и стручних радова, бројни научни пројекти, и учешће наших професора на многим научним скуповима, округлим столовима, симпозијумима и тематским конференцијама на простору бивше Југославије и у иностранству.

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци већ одавнореализује сва три степена високошколског образовања(основни студиј, постдипломски магистарски студиј и докторски студиј). Све до недавно постојао је и први степен, који је студентима давао заокружена знања за вишу стручну спрему. Ради усавршавања дипломираних правника Факултет је организовао више семинара за полагање правосудних и нотарских испита, као и наставу за специјалистичке студије из разних области права.