ИЗБОР ИЗМЕЂУ ЕНГЛЕСКЕ И РУСКЕ ПРАВНЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ

 Обавјештавају се студенти I године да ће им у Факултетском информационом систему (е-студент) у периоду од 12.02.2021. године до 18.02.2021. године бити омогућено да изврше избор између наставних предмета Енглеска правна терминологија и Руска правна терминологија, који ће се слушати у љетном семестру академске 2020/21. године.

Кандидати су у одабиру наставног предмета условљени доказом постојања одговарајућег предзнања страног језика, у смислу да су га изучавали и у основној и у средњој школи. Могућност слободног избора имају само студенти који ни у основној, ни у средњој школи нису похађали један од два понуђена страна језика.

Уколико се за одређени наставни предмет пријави мањи број кандидата од броја прописаног Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа, ти кандидати ће бити преусмјерени на наставни предмет за који се пријави довољан број кандидата.