ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 4

Основни појмови, институти и теоријске поставке изборног права, избора и представничког система; правни и организациони елементи избора, организација избора и изборна техника, утврђивање изборних резултата, расподјела мандата и изборни систем Босне и Херцеговине; правни институти парламентарног права, остваривање уставноправних функција парламента, контрола над извршном влашћу и креирање законодавства државе.

Предмет, појам, методи и извори изборног права. Теоријска схватања изборног права. Бирачко право. Право кандидовања. Право гласа. Право на информисање о изборима. Право контроле избора. Право на заштиту изборног права. Изборне јединице. Корективни фактори изборног система. Изборни системи – утврђивање изборних резултата и расподјела мандата према изборним резултатима. Изборнo право Босне и Херцеговине. Предмет и извори парламентарног права. Институција парламента. Статус и права посланика. Унутрашња организација парламента. Облици рада парламента. Ток парламентарне сједнице. Надлежности парламента. Парламентарни поступци. Промјене устава. Законодавни поступак (редовни и посебни). Парламентарно право Босне и Херцеговине.

Студенти стичу знања о представничком систему, правним и организационим елементима избора, изборним системом БиХ и парламентарним правом, организационим и функционалним елементима парламента, остваривању његових уставноправних функција, законодавству и контроли над извршном влашћу.

Предавања, вјежбе, учење и самостална израда семинарских радова и обрада испитних питања, симулација поступака, консултације.

[1] М. Пајванчић, Изборно право, Нови Сад, 2008;

[2] М. Пајванчић, Парламентарно право, Београд, 2008;

[3] И. Пејић, Парламентарно право, Ниш, 2006.

ПРЕДАВАЧИ

Милан Пилиповић

доц. др

Ужа научна област Уставно право