Изложба монографија

Изложба монографија

Поводом педесетогодишњице Правног факултета Универзитета у Бањој Луци у холу факултета уприличена је изложба монографија, часописа и зборника радова у издаваштву Правног факултета. 

Током своје богате историје, Правни факултет је увијек био извор промовисања писане научне правне ријечи. Резултат тих промоција су разни научни зборници радова од којих издвајамо ,,Изазови и перспективе развоја правних система у XXI вијеку“.

Изложени су и први бројеви часописа ,,Годишњак Правног факултета“ и ,,Српска правна мисао“, као и ,,Правне ријечи“, научног часописа чији је суиздавач Правни факултет. Затим, изложбу чине монографије истакнутих професора од почетка рада издавачке дјелатности Правног факултета, па до данашњег времена.