Извјештај Комисије о оцјени мастер рада кандидата Биљане Ракић,

Мастер рад под називом „Створен ризик и грађанскоправна одговорност за штету“ и Извјештај Комисије о оцјени мастер рада кандидата Биљане Ракић, дипл. правника, је на увиду у библиотеци Правног факултета од 29.09. до 13.10.2020. године.