К О Н К У Р С ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

К О Н К У Р С ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

На основу Споразума о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и Републичке управе за геодетске и имовинско –правне послове (у даљем тексту: РУГИПП) расписује се

К О Н К У Р С
ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Право учешћа на конкурсу имају студенти треће и четврте године основних студија, те апсолвенти Правног факултета Универзитета у Бањој
Луци. Пракса ће бити реализована у периоду од 27. јула до 28. августа 2020. године у Подручној јединици Бања Лука, односно у подручној јединици града или општине према пребивалишту студента, трајаће 15 радних дана у континуитету према избору студента, а у оквиру овог периода.

За вријеме трајања праксе омогућено је упознавање студената са свим пословима из дјелокруга надлежности РУГИПП према Програму обављања студентске праксе у РУГИПП. По завршетку програма студентима ће бити уручени сертификати.

Пријаве се подносе на мејл адресу: bosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org.

*Уз пријаву је потребно приложити и краћу биографију (обавезни елементи су: име и презиме, просјек оцјена, контакт телефон и мејл адреса,изјава о мјесту обављања студентске праксе: Бања Лука или мјесто пребивалишта студента).
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 24. ЈУН 2020. ГОДИНЕ.