Државно-правне науке проучавају основе и законитости функционисања једне државе и помажу да се унаприједи њен развитак. Проучавањем државно-правних наука проучава се јавни аспект права и његова повезаност са друштвеним односима у једној заједници.

Снежана Савић

академик проф.др

Редовна професорица на предмету Теорија државе и права, ужа научна област Теорија права и државе.

Игор Милинковић

проф. др

Ванредни професор на предметима Теорија државе и права и Правна етика, ужа научна област Теорија права и државе.

Милан Пилиповић

доц. др

Доцент на предметима Уставно право и Изборно и парламентарно право, ужа научна област Уставно право.

Роберт Шврака

дипл. правник

Асистент на предметима Правна етика, ужа научна област Теорија државе и права.