Државно-правне науке проучавају основе и законитости функционисања једне државе и помажу да се унаприједи њен развитак. Проучавањем државно-правних наука проучава се јавни аспект права и његова повезаност са друштвеним односима у једној заједници.

Снежана Савић

академик проф.др

Ужа научна област Теорија права и државе.

Игор Милинковић

проф. др

Ужа научна област Теорија права и државе.

Милан Пилиповић

доц. др

Ужа научна област Уставно право

Роберт Шврака

ма

Асистент на предметима Правна етика, ужа научна област Теорија државе и права.