Грађанско право представља „жилу куцавицу“ једног правног система у којем грађани и организације свакодневно ступају у правне односе. Пословно право изучава статус привредних субјеката и правних односа у које они међусобно улазе.

Проучавањем позитивног грађанског и пословног права Републике Српске и рјешења усвојених у упоредном праву, али и мишљења правне науке и ставова судске праксе судова даје се могућност да се и само грађанско и пословно право развијају.

Марко Рајчевић

проф. др

Ужа научна област Пословно (трговинско) право.

Ранка Рачић

проф. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Дарко Радић

проф. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Раденко Јотановић

проф. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право

Зоран Васиљевић

проф. др

Ужа научна област Пословно (трговинско) право

Ђорђе Раковић

доц. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право

Стојана Петровић

доц. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Дејан Пилиповић

ма

Виши асистент на предметима Породично право и Облигационо право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Босиљка Чубриловић

ма

Асистенткиња на предмету Грађанско право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Ирена Радић

ма

Асистенткиња на предметима: Пословно (трговинско) право и право привредних друштава, Право осигурања, Банкарско и берзанско право