Грађанско право представља „жилу куцавицу“ једног правног система у којем грађани и организације свакодневно ступају у правне односе. Пословно право изучава статус привредних субјеката и правних односа у које они међусобно улазе.

Проучавањем позитивног грађанског и пословног права Републике Српске и рјешења усвојених у упоредном праву, али и мишљења правне науке и ставова судске праксе судова даје се могућност да се и само грађанско и пословно право развијају.

Марко Рајчевић

проф. др

Редовни професор на предмету Трговинско (пословно) право, ужа научна област Пословно (трговинско) право.

Ранка Рачић

проф. др

Ванредна професорица на предмету Грађанско процесно право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Дарко Радић

проф. др

Ванредни професор на предмету Породично право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Раденко Јотановић

проф. др

Ванредни професор на предмету Грађанско право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Зоран Васиљевић

проф. др

Професор на предметима Трговинско (пословно) право и Право осигурања, ужа научна област Пословно (трговинско) право.

Ђорђе Раковић

доц. др

Доцент на предмету Насљедно право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Стојана Петровић

мр

Виша асистенткиња на предмету Грађанско процесно право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Дејан Пилиповић

ма

Виши асистент на предметима Породично право и Облигационо право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Босиљка Чубриловић

ма

Асистенткиња на предмету Грађанско право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.