Кривично право у једном правном систему представља фундамент на основу којег држава наступа са позиције „монопола силе“ и кажњава грађане за њихове нелегалне акције, чиме се штити јавни интерес и остали грађани.

Изучавањем кривичноправних норми и науке стичу и унапређују се знања о институтима кривичног права, кривичној одговорности и кривичним санкцијама и посебном дијелу кривичног права.

Иванка Марковић

проф. др

Ужа научна област Кривично право и кривично процесно право.

Милијана Буха

доц. др

Ужа научна област Кривично право и кривично процесно право

Оливера Шево

ма

Асистенткиња на предмету Међународно кривично право, ужа научна област Кривично право и кривично процесно право.