Међународно право представља специфичан нормативно-правни поредак, у овиру којег се регулишу одређени друштвени односи и процеси у међународној заједници и међународним односима. Оно је санкционисано од стране државе и међународних организација.

Појам међународног права еволуирао је временом и довео до гранања овог појма, тако да у међународном праву данас имамо више посебних грана и дисциплина које се посебно проучавају.

Витомир Поповић

академик проф.др

Редовни професор на предметима Међународно пословно (трговинско) право и Међународно арбитражно право, ужа научна област Међународно пословно право.

Валерија Шаула

Редовна професорица на предмету Међународно приватно право, ужа научна област Међународно право.

Љиљана Мијовић

проф. др

Ванредна професорица на предмету Међународно јавно право, ужа научна област Међународно право.

Радован Вукадиновић

академик проф. др

Редовни професор на предмету Право Европске уније, ужа научна област међународно право.

Његослав Јовић

МА

Виши асистент на предмету Право-интелектуалне својине, ужа научна област Међународно право.

Игор Поповић

МА

Асистент на предметима Међународно јавно право и Међународно приватно право, ужа научна област Међународно право.