Римско право представља основу данашњег европског права, а нарочито приватног права. Од круцијалне је важности за почетак формирања правничког мишљења.

Проучавањем историје права спознају се законитости развоја људског друштва у прошлости, рађање права и еволуција права, историјски развој правних система и установа, узроци развоја и опште тенденције у развоју права.

Никола Мојовић

проф. др

Ужа научна област Римско право и историја права и државе.

Здрава Стојановић

проф. др

Ужа научна област Историја права и државе.

Мирјана Мишкић

доц. др

Асистенткиња на предмету Римско право, ужа научна област Римско право.

Милица Ристић

Асистент на предметима Римско право, Општа историја државе и права и Националана историја државе и права.