Управа је сложена и динамична друштвена појава. Темпо промјена у овој области је убрзан, посебно ако се има у виду да управа све више постаје организатор и координатор низа послова у вези са остваривањем егзистенцијалних и развојних циљева друштва.

Кроз изучавање и усавршавање из области Радног и социјалног права унапређују се знања из нормативних, стварних и теоријских области које проучавају институте везане за ова права.

Мирјана Рађеновић

проф. др

Редовна професорица на предмету Управни поступак и управни спор, ужа научна област Управно право и управа.

Жељко Мирјанић

проф. др

Редовни професор на предметима Правно нормирање и Радно и социјално право, ужа научна област Радно и социјално право.

Бојана Васиљевић-Пољашевић

доц. др

Доценткиња на предмету Финансијско право, ужа научна област Финансијско право.

Бојан Влашки

доц. др

Виши асистент на предметима Управно право (општи и посебни дио) и Управни поступак и управни спор, ужа научна област Управно право и управа.

Санда Гверо

МА

Асистенткиња на предметима Правно нормирање и Радно и социјално право, ужа научна област Радно и социјално право.