Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

КАТЕДРЕ

Академици, Редовни професори, Ванредни профеосри, Доценти, Виши асистенти, Асистенти


Катедра за Римско право и историју права и државе

Prof-Dr-Nikola-Mojovic
Проф. др Никола Мојовић
Редовни професор

на предметима Римско право и Правна реторика, ужа научна област римско право и на предмету Општа историја државе и права, ужа научна област историја права и државе;

#
Проф. др Здрава Стојановић
Ванредни професор

на предметима Општа историја државе и права и Национална историја државе и права, ужа научна област историја права и државе;

#
Мирјана Мишкић, Мр
Асистент

на предмету Римско право, ужа научна област римско право.

Катедра за државно-правне науке

#
Академик проф. др Снежана Савић
Редовни професор

на предмету Теорија државе и права, ужа научна област теорија права и државе.

#
Проф. др Игор Милинковић
Ванредни професор

на предметима Теорија државе и права и Правна етика, ужа научна област теорија права и државе.

#
доц. др Милан Пилиповић
Доцент

на предметима Уставно право и Изборно и парламентарно право, ужа научна област уставно право.

#
РОБЕРТ ШВРАКА
Асистент

на предметима Правна етика, ужа научна област теорија државе и права.

Катедра за грађанско и пословно право

#
Проф. др Марко Рајчевић
Редовни професор

на предмету Трговинско (пословно) право, ужа научна област пословно (трговинско) право.

#
Проф. др Ранка Рачић
Ванредни професор

на предмету Грађанско процесно право, ужа научна област грађанско право и грађанско процесно право.

#
Проф. др Дарко Радић
Ванредни професор

на предмету Породично право, ужа научна област грађанско право и грађанско процесно право.

#
Доц. др Зоран Васиљевић
Доцент

на предметима Трговинско (пословно) право и Право осигурања, ужа научна област пословно (трговинско) право.

#
Проф. др Раденко Јотановић
Ванредни професор

на предмету Грађанско право, ужа научна област грађанско право и грађанско процесно право.

#
Доц. др Ђорђе Раковић
Виши асистент

а предмету Насљедно право, ужа научна област грађанско право и грађанско процесно право.

#
Мр Стојана Петровић
Виши асистент

на предмету Грађанско процесно право, ужа научна област грађанско право и грађанско процесно право.

#
ДЕЈАН ПИЛИПОВИЋ, МА
Асистент

на предмету Породично право, Облигационо право, ужа научна област грађанско право и грађанско процесно право.

#
Босиљка Чубриловић, МА
Асистент

на предмету Грађанско право, ужа научна област грађанско право и грађанско процесно право.

Катедра за кривично право

#
Проф. др Иванка Марковић
Редовни професор

на предметима Кривично право и Криминологија са пенологијом, ужа научна област кривично право и кривично процесно право.

#
Доц. др Милијана Буха
Доцент

на предметима Кривично право, Кривично процесно право и Међународно кривично право, ужа научна област кривично право и кривично процесно право.

#
ОЛИВЕРА ШЕВО
Асистент

на предмету Међународно кривично право, ужа научна област кривично право и кривично процесно право".

Катедра за управно, радно и социјално право

#
Проф. др Мирјана Рађеновић
Редовни професор

На предмету Управни поступак и управни спор, ужа научна област управно право и управа.

#
Проф. др Жељко Мирјанић
Редовни професор

на предметима Правно нормирање и Радно и социјално право, ужа научна област радно и социјално право.

#
Доц. др Бојана Васиљевић Пољашевић
Доцент

на предмету Финансијско право, ужа научна област финансијско право.

#
Бојан Влашки, мр
Виши асистент

на предметима Управно право (општи и посебни дио) и Управни поступак и управни спор, ужа научна област управно право и управа.

#
Санда Гверо, мр
Асистент

на предметима Правно нормирање и Радно и социјално право, ужа научна област радно и социјално право.

Катедра за међународно право

#
Академик проф. др Витомир Поповић
Редовни професор

на предметима Међународно пословно (трговинско) право и Међународно арбитражно право, ужа научна област међународно пословно право.

#
Проф. др Валерија Шаула
Редовни професор

на предмету Међународно приватно право, ужа научна област међународно право.

#
Проф. др Љиљана Мијовић
Ванредни професор

на предмету Међународно јавно право, ужа научна област међународно право.

#
Академик проф. др Радован Вукадиновић
Редовни професор

на предмету Право Европске уније, ужа научна област међународно право.

#
Доц. др Јелена Ћеранић
Доцент

на предмету Право-интелектуалне својине, ужа научна област међународно право.

#
Његослав Јовић, мр
Виши асистент

на предмету Право-интелектуалне својине, ужа научна област међународно право.

#
ИГОР ПОПОВИЋ, МА
Асистент

на предмету Међународно јавно право, Међународно приватно право, ужа научна област међународно право.