Поштована/и Читатељко/Читаоче,

Књижевно-правни клуб је најмлађи члан породице ваннаставних тијела на Правном факултету.
Дебитовао је 5. марта 2021. године догађајем „Књижевно-правно поподне са Данијелом
Гатарићем“ као прво у серији дружења са правним књижевницима и књижевним правницима на
Правном факултету. Под слоганом „не дозволите да правник убије писца у вама“, КПК окупља
љубитеље лијепе ријечи и правничке мисли из реда студената, алумниста, наставника, сарадника
и пријатеља Правног факултета Универзитета у Бањој Луци .
Циљеви КПК-а су: подстицање креативности код студената; лингвистичко и лексичко
унапређивање правничког текста и говора; његовање лијепе ријечи; развој критичке мисли и
правног резоновања кроз анализу књижевног текста с правним подтекстом и правног текста с
књижевним подтекстом;
Планиране активности КПК: организовање књижевно-правних догађаја (радионице, округли
столови, читање ауторских радова, дебате, игрокази, представе, студијска путовања и сл.);
уређивање и објављивање часописа „Право и књижевност“; активно учешће у Европској мрежи за
Право и књижевност (the European Network for Law and Literature – EURNLL)кроз академски
научно-истраживачки рад који промовише везу права и књижевности, с потенцијалним циљем
стварања Балканске мреже за право и књижевност; размјена идеја, ставова и мишљења у
контексту утицаја права на књижевност и књижевности на право кроз књижевно-правна дружења;
све друге активности које подстичу и промовишу везу између права и књижевности.

Руководство Књижевно-правног клуба