Код за предмет Пословно право

Код за предмет Пословно право је: wqdzpla