Кодови – Гугл Учионица

Кодови – Гугл Учионица

Предмет Код/линк
Криминологија са пенологијом pniegfr
Криминологија са пенологијом -предавања i6hrtyk
Кривично право dg6qpah
Радно и социјално право xce5nll
Управно правo (општи и посебни дио) https://classroom.google.com/c/MjA1Mjk1NTIwNjkw?cjc=lciethf
Грађанско право (вјежбе) l55j5q4
Насљедно право 27iwgof
Пословно право wqdzpla

Финансијско право nbkkuy7
Теорија државе и права (проф. др Игор Милинковић) lkssg2b