Кодови – Учење на даљину

Кодови – Учење на даљину

Предмет Код
Римско право o2dhw5x
Уставно право khx2p3l
Изборно и парламентарно право sqbdeu7
Међународно приватно право – предавања wmhejoz
Правно нормирање 54ovcmh
Енглеска правна терминологија h4ll5z4
Облигационо право 2tjvcvy
Породично право  j4twwl7
Међународно приватно право – вјежбе ep3ppka
Кривично процесно право wpklzno
Национална историја државе и права jjvy2sn
Правна реторика 5bbtu3y
Право интелектуалне својине – вјежбе heganlq
Право Европске уније sditr2o
Међународно пословно право ojarugt
Међународно арбитражно право diicaql
Правна етика – предавања frvo4vx
Правна етика – вјежбе gdfhh4f
Право интелектуалне својине – предавања rotww3b
Криминалистика
pdl4v5p
Међународно кривично право 5xuowxg
Међународно јавно право uqyvmhu