Конкурс за Криминалистичко форензичку клинику

Конкурс за Криминалистичко форензичку клинику

У љетном семестру академске 2018/2019. године почиње са радом Криминалистичко-форензичка клиника Правног факултета Универзиета у Бањој Луци. Криминалистичко-форензичка клиника је вид (додатног) образовања студената нашег Факултета из области кривичних, криминалистичких и форензичких наука која би се реализовала кроз: теоријску, ситуациону и практичну наставу. У том смислу полазници ће присуствовати одређеним криминалистичко-тактичким мјерама и радњама и истражним радњама на терену, симулацији стварних случајева из праксе, криминалистичкој анализи стварних случајева (извршених кривичних дјела), учешћу у одређеним криминалистичко-форензичким активностима, предавањима. Нагласак у раду Клинике је на практичном (непосредно) учешћу студената у криминалистичко-форензичким и процесним мјерама, радњама и активностима полиције, тужилаштва и суда.

Усљед наведеног, позивају се студенти Правног факултета Универзитета у Бањој Луци који су заинтересовани за овај додатни вид кривичноправног и криминалистичко-форензичког усавршавања да се пријаве за полазнике Клинике.

Сви заинтересовани студенти се требају пријавити путем електронског сервиса еСтудент (секција СПИСКОВИ) најкасније до 25.02.2019. године.

Након пријаве, изабраће се учесници клинике, те ће се приступити реализацији Клинике путем Плана рада.

Координатори Клинике су академик проф. др Миодраг Симовић и доц. др Миле Шикман.