КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

„Димитријевић и партнери“, адвокатска канцеларија Стевана Димитријевића, расписује конкурс за пријем студената  3. и 4. године I циклуса студија Правног факултета Универзитета у Бањој Луци на праксу у академској 2019/20 години. 

Пракса ће се реализовати са програмом који обухвата по један радни дан у седмици у зимском и љетном семестру.

Критеријуми за избор студената обухватају више показатеља, између осталог: висина просјечне оцјене, знање језика, ваннаставне активности (учествовање у различитим програмима организованим у земљи или иностранству), мотивација, број положених предмета у току студија, и друго. Студент ће обављати оне активности које су у складу са природом дјелатности коју обавља „Димитријевић и партнери“, а које су студенту неопходне за стицање знања, вјештина и компетенција из одговарајућих области права. 

За вријеме трајања стручне праксе од студента се захтијева да:

  • Редовно обавља активности које су предмет стручне праксе/практичне наставе; 
  • Да се примјерено понаша и доприноси угледу канцеларије “Димитријевић и партнери”; 
  • Поштује правила у вези са реализацијом стручне праксе/практичне наставе, а посебно правила о повјерљивости и адвокатској тајни. 

Мотивационо писмо заједно са биографијом слати на мејл адресе:

office@dimitrijevicpartners.com и info@pf.unibl.org

Конкурс је отворен до 17.01.2020. године.