Конститутивна сједница Организационог одбора Научно-стручног скупа

Конститутивна сједница Организационог одбора Научно-стручног скупа

Декан Правног факултета проф. др Жељко Мирјанић и проф. др Раденко Јотановић наставнк овог факултета присустовали су дана 12.11.2019. године у просторијама Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске (РУГИПП) конститутивној сједници Организационог одбора Научно-стручног скупа под називом „КОНФЕРЕНЦИЈА О СТВАРНИМ ПРАВИМА И ЕВИДЕНЦИЈАМА О НЕПОКРЕТНОСТИМА“ која ће се одржати дана 3. априла 2020. године у Бањој Луци.

Наш факултет је заједно са РУГИПП и Правним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву суорганизатор ове конференције, а активно учешће имају и Нотарска комора Републике Српске, Адвокатска комора Републике Српске и Правобранилиштво Републике Српске. Посебан значај за Конференцију има потврђено учешће професора из земаља региона, а чија је ужа научна област везана за тему Конференције.

Конференција о стварним правима и еведенцијама непокретности је први научно-стручни скуп који се из ове области права одржава на нашим просторима. На Конференцији ће се окупити чланови академске заједнице, адвокати, нотари, правобраниоци, представници РУГИПП и сви остали који се у свом професионалном раду баве пословима из области стварних права и евиденција непокретности. Између осталог, Конференција има за циљ анализу постојећих материјално-правних прописа из ове области, као и идентификовање недостатака у њиховој практичној примјени.