Конкурсом је дефинисан број студената (редовних и ванредних) који могу да упишу студијски програм Право на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци као и тачни датуми одржавања пријемних испита.

Конкурс за упис нове генерације студената на Универзитету у Бањој Луци биће објављен 12. јуна 2024. године.

Први уписни рок

 • објављивање конкурса 12. 6. 2024. године
 • пријављивање кандидата почиње 24. 06.2024. завршава 28.06.2024. године (пријем докумената се врши сваки радни дан од 8,00 до 16,00 часова у Студентској служби Факултета);
 • полагање пријемног испита је у просторијама Факултета 01.07.2024. године са почетком у 9,00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 08.07.2024. године, а завршава 12.07.2024. године.

Услови

 • Основни услов за упис студената у прву годину студија првог циклуса је завршено четворогодишње средњошколско образовање или еквивалентно образовање у иностранству. Пријављивање кандидата за упис у прву годину студија почиње 24. 06. 2024. године и завршава се 28. 06. 2024. године, пријавом на конкурс за упис студената у прву годину студија.
 • Пријем докумената вршиће се сваки радни дан у периоду од 8 до 16 часова у Студентској служби на Правном факултету (приземље), или електронским путем (више информација ОВДЈЕ).

Кандидати су дужни, уз пријаву, приложити сљедеће документе:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци,
 • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту и
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Начин попуњавања уплатнице за полагање пријемног испита можете погледати  ОВДЈЕ.

Пријемни испит

Пријемни испит за упис на Правни факултет одржаће се  01. 07. 2024. године са почетком у 9:00 часова

Пријемни испит се састоји од два теста, једног из Историје и једног из Српског језика и књижевности. Сваки од тих тестова садржи по 25 питања. Сваки потпуно тачан одговор доноси по један бод. 

Припремна настава за пријемни испит планирана је 26.06.2024. године у термину од 09:00 до 15:00 часова.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита је 70 КМ. Тај износ може се прије подношења пријаве на конкурс уплатити у било којој банци или пошти.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Садржај презентација за сваки од наставних предмета усклађен је са Приручником за полагање квалификационог испита.

Приручник можете преузети ОВДЈЕ.

Ранг листа

Редослијед кандидата за упис у прву годину I циклуса студија утврђује се на основу:

 • Општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе; број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10) и
 • Резултата на пријемном испиту (од 0-50 бодова).

По оба мјерила могуће је остварити највише стотину (100) бодова.

Избор кандидата се врши према укупном броју бодова, а у случају да два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту.

Право уписа немају кандидати који на пријемном испиту нису остварили најмање 15 бодова.

Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листа) обавља Комисија за упис студената коју именује декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Објављивање резултата

Објављивање резултата конкурса биће накнадно објављено. (на интернет страници Факултета и на огласној плочи Факултета);

Упис

Како је прописано Академским календаром, упис примљених кандидата је од 08. 07.  до 12. 07. 2024. године. Уколико неко од кандидата који су остварили право на упис, то не учини у предвиђеном року, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.