Криминалистичко-форензичка клиника – активности

Дана 30.05.2019. године студенти, полазници Криминалистичко форензичке клинике посјетили су Јединицу за форензику – КТЦ Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Имали су прилику да се упознају са врстама вјештачења и експертизама која се врше у овом Центру, укључујући балистичка, механоскопска, дактилоскопска и друга вјештачења, као и примјену полиграфа у поступку откривања и доказивања кривичних дјела. На крају је указано на значај вјештачења као радње доказивања, те поступак изаде налаза и мишљења вјештака, као и његово свједочење на суду.