Криминалистичко-форензичка клиника (КОНКУРС)

У школској 2016/2017. години наставља са радом Криминалистичко-форензичка клиника за студенте Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Ова клиника је вид (додатног) образовања студената Правног факутлета из области криминалистичких и форензичких наука која ће се реализовати кроз: практичну наставу, присуствовање одређеним оперативно-тактичким мјерама и радњама и истражним радњама на терену, симулацију стварних случајева из праксе, криминалистичку анализу стварних случајева (извршених кривичних дјела), учешће у одређеним криминалистичко-форензичким активностима, предавања и сл. Нагласак у раду Клинике је практично (непосредно) учешће студената у криминалистичко-форензичким мјерама, радњама и активности тужилаштва и полиције у откривању и доказивању кривичних дјела.

Реализатори овог облика образовање ће бити професори, судије, тужиоци и полицијски службеници: афирмисани стручњаци из конкретних области, руководиоци одређених јединица, криминалистички инспектори, вјештаци разних струка, непосредни учесници у расвјетљавању конкретних кривичних дјела и други. Клинику воде академик проф.др Миодраг Симовић и доц. др Миле Шикман.

Позивају се студенти треће и четврте године Правног факултета Универзитета у Бањој Луци који су положили кривично процесно право, а заинтересовани су за овај додатни вид криминалистичко-форензичког образовања – да се пријаве за учеснике Клинике.

Сви заинтересовани студенти могу се пријавити путем студентског веб сервиса еСтудент (секција СПИСКОВИ). Критеријуми за избор студената су просјек оцјена на кривичноправној групи предмета и заинтересованост студента.

Број студената је ограничен на 20. Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања на веб сајту Правног факултета.

Датум објаве – 30.01.2017