ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 3

Упознавање студената са правилима и поступцима предузимања криминалистичко истражних и техничких радњи.. изучавање криминалитичких техника, метода и тактика, те предузимање радњи од овлаштених службених лица у циљу разоткривања кривичних дјела.

Појам и значај криминалистике. Методе откривања кривичних дјела и починиоца. Однос криминалистике са другим наукама. Међународна криминалистичка правила у сузбијању криминалитета. Кривична дјела и откривање учиниоца. Индиције. Основна златна криминалистичка питања. Криминалистичко оперативна евиденција. Истражне радње. Докази. Начин и техника прикупљања доказа и информација. Увиђај. Реконструкција. Вјештачење. Узимање изјава. Препознавање. Утврђивање идентитета. Обезбјеђивање лица мјеста. Разговор са осумњиченим. Алиби. Анализа докумената који могу послужити као докази. Анализа различитих начина тајног договарања криминалаца. Анализа кривичних пријава. Тактика и техника разоткривања појединих кривичних дјела.

Стицање теоретског знања, те практична примјена одређених техника која омогућава разоткривање кривичних дјела и проналажење учиниоца.

Предавања, вјежбе, консултације, практична настава и усмени испит.

[1] Бранислав Симоновић, Урош Пена, Криминалистика, Правни факултет, Источно Сарајево, 2010.

ПРЕДАВАЧИ

Урош Пена

проф. др

Ванредни професор на предмету Криминалистика.