Магистарска теза и Извјештај Комисије о оцјени магистарске тезе кандидата Стевана Димитријевића

Магистарска теза и Извјештај Комисије о оцјени магистарске тезе кандидата Стевана Димитријевића, дипл. правника, је на увиду у библиотеци Правног факултета од 15.06. до 29.06.2020. године.