У државама бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, прије него што се кренуло са имплементацијом Болоњског процеса, магистар наука је била истраживачки оријентисана диплома у трајању од двије до три године студија након дипломирања, а завршавала се одбраном магистарског рада.

Магистарске студије права су се састојале од више испита и израде и одбране магистарског рада.

Доласком Болоњске декларације мастер диплома права је практично „истиснула“ магистарско звање.

Међутим, пошто су одређени дипломирани правници студије завршили према студијском програму прије увођења Болоњске декларације, а након тога су и уписали магистарске студије, наш факултет још увијек проводи магистарске студија права из разних области правне науке.

За више информација о магистарским студијама на Правном факултету потребно је контактирати наш факултет или Постдипломску службу нашег факултета:

 

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Адреса: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бања Лука, Република Српска/Босна и Херцеговина

Телефон: +387 (0)51/339-001

Факс: +387 (0)51/460-602

Email: info@pf.unibl.org

 

Постдипломска служба Правног факултета

Биљана Малчић, референткиња за студије II и III циклуса

Број телефона: +387 (0)51/339-049

Локал: 149

Email: biljana.malcic@pf.unibl.org

Број кабинета: 72 (II спрат)

 

Радно вријеме је од 08.00 до 16.00 часова