Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Магистарски студиј

Извјештаји и магистарски радови

Драган Балтић

Магистарски студиј
ИНФОРМАЦИЈЕ О МАГИСТАРСКОМ РАДУ

У прилогу се налази Извјештај комисије за преглед и оцјену магистарског рада под називом "Услуге од општег економског интереса и заштита потрошача", кандидата Драгана Балтића.

ИЗВЈЕШТАЈИ И РАДОВИ

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ