Мастер рад кандидата Наташе Савковић

Мастер рад кандидата Наташе Савковић, дипломираног правника, под називом „Документарни акредитив као средство плаћања и средство обезбјеђења“ и Извјештај Комисије за преглед и оцјену горе наведеног мастер рада налази се на увиду у библиотеци Правног факултета Универзитета у Бањој Луци од 16.11.2021.г до 30.11.2021. г.