Међународна научна конференција „Право и мултидисциплинарност“

Међународна научна конференција „Право и мултидисциплинарност“

У оквиру обиљежавања 59. годишњице рада, Правни факултет у Нишу планира одржавање Међународне научне конференције „Право и мултидисциплинарност“, 12. и 13. априла 2019. године.  

Наставници и сарадници Правног факултета више информација о конференцији могу наћи у својој е-пошти.