ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 6

Изучавањем овог предмета, студенти треба да овладају продубљеним институтима алтернативног начина рјешавања спорова и међународне трговинске арбитраже.

Алтернативни начини рјешавања спорова. Међународне трговинске арбитраже (појам и значај). Извори права за међународну трговинску арбитражу, међународни извори арбитражног права, хијерархија извора. Врсте међународне трговинске арбитраже. Арбитражни споразум. Арбитражни поступак. Арбитражна одлука (врсте, форма и садржина). Признање и извршење арбитражне одлуке. Правна средства против арбитражне одлуке.

Студент стиче продубљено знање о алтернативном и арбитражном начину рјешавања међународних спорова.

Предавања, вјежбе, учење и самостална израда практичних и испитних задатака, семинарски радови и консултације.

[1] Витомир Поповић, Радован Вукадиновић, Међународно пословно право – општи дио, Бања Лука, 2007;

[2] Миодраг Трајковић, Међународно арбитражно право, Правни факултет, Београд, 2000.

ПРЕДАВАЧИ

Витомир Поповић

академик проф.др

Ужа научна област Међународно пословно право.