Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Међународно право

Мастер студије

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Уговори међународне трговине 3+1 10
2. Одабрана питања права Европске уније 3+1 10
3. Поступак пред Европским судом за људска права 3+1 10
4. Изборни предмет 2+1 5
5. Изборни предмет 2+1 5
6. Завршни рад 20
Листа изборних предмета Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Рјешавање спорова у међународном праву
2. Право и дипломатија
3. Грађански судски поступак са међународним елементом
4. Заштита интелектуалне својине у међународном праву
5. Међународно компанијско право
6. Право међународних плаћања
7. Страни језик – Правна терминологија – ( Енглески или Руски )