Правни факултет у данашњем времену са собом носи и одређену тежину која се исказује квалитетом и разновршноћу образовања које пружа. Наш Правни факултет је први факултет за изучавање правне науке у Крајини и тренутно је носилац правничке мисли и образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Историја права је уско повезана са развојем цивилизације и напретком друштва. Историја бањалучког Правног факултета је уско повезана са развојем Бање Луке, Крајине и Републике Српске.

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци данас је модерна, добро организована и респектабилна високошколска и научна установа у којој су се школовали многи академици, универзитетски професори, познати и признати правници, судије, тужиоци, адвокати, политичари, директори великих пословних система и друге значајне јавне личности.

У окружењу постоји велики број правних факултета. Међутим, наш факултет се од осталих разликује по специфичном образовању младог кадра, критеријумима због којих се зна да је диплома са Правног поткована знањем, иновацијама у настави и модернизацијом у коју смо ступили храбро жељни напретка и побољшања наставно-научног процеса.

Наш Правни факултет је мјесто за оне који хоће да уче, али и да се забаве учећи.

Наш Правни факултет је мјесто на којем ће увијек бити јасно дефинисани критеријуми, али и на коме се инсистира на томе да нико не смије бити оштећен.

Наш Правни факултет је мјесто на којем се добија знање и теоретског и практичног карактера.

Наш Правни факултет је мјесто на којем има мјеста за све оне који хоће да постану прије свега квалитетни људи, а онда и правници.

Наш Правни факултет је избор који је доступан свакоме и мјесто у које су добродошли сви који хоће да „поштено живе, никога не вријеђају и свима дају оно што им припада“.